За Нас

АДВАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ е основана со цел да се задоволи потребата за високо квалитетен наем на возила и услуги за превоз.

Осноачот на АДВАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ е со долгогодишно искуство во областа од наем на возила (РЕНТ А КАР) и услуги за превоз на лица и стоки.

Потребата од стручен тим составен исклучиво од професионалци се наметна поради фактот што повеќто агенции во Македонија не се раководени од стручни лица, па истото може да се води до недоследност во работата поради непознавање на пракричната работа во ова дејност.

Со своето постоење АДВАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ нуди квалитетни и професионални услуги, кои Ви ги обезбедува во најкус можен рок, но и без недостатоци во квалитетот на услугата. Поради долгогодишното искуство во рамките на Европските проекти, ненаметливо се применуваат европските начини на работа по македонски цени.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Клиенти на “ АДВАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ се мали, средни и големи претпријатија, амбасади, организации, индивидуалци, јавни институци, производствени капацитети, други институции и претпријатија.

Еве само дел од сите тие наши клиенти:
• ИТАЛИЈАНСКА АМБАСАДА
• ИТАЛИЈАНСКИ ИНСТИТУТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА – ИЧЕ
• УСАИД
• ИОМ СКОПЈЕ
• ДМ ДРОГЕРИЈА
• ГЕОКС РЕСПИРА
• ХОТЕЛ СОЛУН
• ХОТЕЛ СУЛТАН
• ВИНО МАК
• АДВАНС МЕДИЈА
• ЕЛЕКТРОИНВЕСТ
• СКОПСКА ПИВАРА
• ОКТА
• ЦСИ КОНСАЛТИНГ